Factoring

Tandheelkundige zorg wordt vaak gedeeltelijk vergoed.

Om het u als patiënt makkelijker te maken, dienen we de factuur van een behandeling voor u alvast in bij de zorgverzekering, u krijgt alleen een (digitale) nota van het gedeelte dat u zelf dient te voldoen. Hiervoor werken we samen met Infomedics.

Als uw gegevens correct in ons systeem staat, krijgt u uw nota digitaal in uw mailbox en kunt u die in een vertrouwde omgeving voldoen. Lukt het niet digitaal te betalen, krijgt u gewoon een nota op papier. U kunt ook aangeven als u uw eerste nota op papier wil hebben of als u liever niet heeft dat wij uw nota bij uw zorgverzekering aanbieden.

Tarieven

Net als alle andere tandartspraktijken werken we met de standaardtarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn opgesteld in opdracht van de overheid. Onze behandelaars passen de behandelcodes toe conform de richtlijnen die hierbij horen.

Bij veel behandelingen (vullingen, controles, gebitsreiniging) zitten de verbruiksmaterialen in het prestatietarief verwerkt. Bij sommige behandelingen (implantaten, stiften) worden vooraf bepaalde materialen los in rekening gebracht en als er een werkstuk door de tandtechnicus speciaal voor de patient is vervaardigd (kronen, bruggen, implantaten, protheses) worden de techniekkosten ook apart berekend. Hierbij wordt de inkoopprijs zonder toeslag doorberekend aan de patient.

Zie de link hieronder voor een gedetailleerde uitleg en de tarieven van de verschillende verrichtingen. U kunt voorafgaand aan een behandeling altijd een begroting krijgen van de te verwachten kosten.

FAQ Infomedics

Van behandeling tot aan het betalen van de rekening
Nadat een behandeling is uitgevoerd, wordt deze door ons ingevoerd in het tandartsprogramma en deze declaraties worden doorgestuurd naar Infomedics. Vanaf het moment dat er is gedeclareerd bij Infomedics gaat het facturatieproces van start!
Wanneer komt mijn rekening?
Boca Sana declareert het werk dat is uitgevoerd één keer per week. Na het declareren door uw zorgaanbieder duurt het proces dat volgt (het omzetten van de declaratie naar een rekening en het opsturen ervan) zo een 5 werkdagen. Het kan dus zijn dat uw rekening na uw laatste bezoek pas een aantal weken later op de mat ligt.
Vergoeding vanuit de verzekering?*
Infomedics controleert of (een deel van) de geleverde zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en ziet u op uw rekening per regel (code) staan of, en zo ja hoeveel, er vergoed is. Let op: ziet u geen vergoeding, terwijl u wel denkt dat u hier recht op heeft? Dien uw rekening dan zelf in bij uw zorgverzekeraar.
Rekening op de (digitale) deurmat
Nadat de declaratie van Boca Sana is omgezet naar een rekening, stuurt Infomedics deze op naar u. Als uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer bekent is bij ons, dan sturen wij de rekening via e-mail. Als deze niet bekend zijn wordt de rekening zowel per post als via de e-mail verzonden. Als u de rekening wilt bekijken of downloaden, verifieert Infomedics het mobiele telefoonnummer dat wij van u hebben ontvangen. Heeft u een nieuw e-mailadres of mobiel telefoonnummer? Geef het altijd direct na een behandeling door aan ons. Zo voorkomt u dat u de rekening niet binnenkrijgt of kunt openen!
Afhandelen (digitale) rekening
Er zijn verschillende manieren om een rekening te betalen. Een digitale rekening kunt u direct met iDEAL betalen. Uiteraard kunt u in het geval van een papieren rekening het bedrag handmatig overmaken of een QR-code scannen (let op: doe dit met uw camera en niet met uw bank-applicatie). Op de homepage van infomedics.nl kunt u het betalingskenmerk invoeren en checken of u de rekening al heeft betaald! Lukt het niet de rekening binnen 30 dagen te betalen? Dan kunt u kosteloos tot 21 dagen uitstel van betaling krijgen, of een betaalregeling met Infomedics afsluiten. Op de rekening worden ook andere meest gestelde vragen direct beantwoord.
Voor vragen over factoring kunt u terecht bij InfoMedics